Informatyka i komputery

Zastosowania sieci lokalnej Local Area Network

Jednym z przykładowych zastosowań sieci LAN (Local Area Network), określaną również mianem sieci lokalnej jest współdzielenie plików, baz danych jak również urządzeń takich jak np. skanery czy drukarki. Zasięg sieci LAN to do 1000m a praca poszczególnych urządzeń podłączonych do sieci lokalnej posiada jednolity system koordynacji pracy.

Local Area Network sieciami przyszłości

sieci LAN warszawaMożemy wyróżnić kilka podstawowych rodzajów sieci komputerowych, są to: sieci osobiste PAN (Personal Area Network), sieci lokalne LAN (Local Area Network), sieci metropolitarne MAN (Metropolitan Area Network) oraz sieci rozległe WAN (Wide Area Network). Algorytmy sterujące działaniem sieci komputerowych posiadają szerokie pole zastosowań, możemy ich używać m. in. w celach komunikacyjnych takich jak korzystanie z poczty e- mail, posiadają także zastosowania mobile w zakresie nawigacji, a także możemy wyróżnić sieci zaprogramowane do celów specjalistycznych takich jak systemy alarmowe czy sieci zaprogramowane na potrzeby wojska. W sieci LAN Warszawa, możemy zastosować następujące rodzaje połączeń, do których należą topologia pierścienna z połączeniem obwodowym, topologia gwiazdy z serwerem centralnym oraz topologia magistrali, potocznie nazywana szeregową. Połączenia w sieci lokalnej umożliwiają nam stworzenie połączenia o mniejszych wymaganiach w zakresie niezbędnego okablowania, z możliwością transmisji jedno- lub dwukierunkowej, zaleca się stosowanie jej przy ograniczonej liczbie urządzeń. Natomiast sieć zaprojektowana na podstawie schematu gwiazdy będzie zdecydowanie efektywniejszym rozwiązaniem, jeżeli będziemy chcieli dokonać jej rozbudowy, cechuje ją przede wszystkim koncepcja wdrożenia komputera centralnego koordynującego pracę innych urządzeń, nazywanego również „sprzęgaczem gwiazdowym”. Topologia gwiazdowa umożliwia stworzenie dużych powierzchni czynnych wraz ze stworzeniem źródła o zaawansowanej powierzchni emisyjnej poprzez bezpośrednie połączenie nadajników z odbiornikami, przez co jest ekonomiczniejsza niż zastosowanie połączeń dwustronnych.

Dzięki technologii sieci LAN powstała koncepcja lokalnych sieci światłowodowych (OTN/AON), charakteryzujących się ogromną przepustowością oraz możliwością poszerzenia zakresu informacyjnego, co warunkuje osiągnięcie zaawansowanych parametrów transmisyjnych. Bez wątpienia sieci LAN stanowią koncepcyjny zarys sieci komputerowych przyszłości.