Przemysł i produkcja

W jakim celu przeprowadza się monitoring kanalizacji?

Nowoczesne technologie pozwalają na przeprowadzanie wielu inspekcji kanalizacji, które niebyły by możliwe przy zastosowaniu analogowych metod. Do monitorowania i inspekcji kanalizacji używa się nowoczesnych systemów i kamer, które pozwalają na wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, oraz przedsięwzięcie środków naprawczych w odpowiedni sposób. Monitorowanie kanalizacji może służyć także różnym celom.

Nowoczesne monitorowanie wnętrza kanalizacji

monitoring kanalizacjiWysokiej klasy, profesjonalne kamery, służą temu, aby w jak najlepszy sposób można było określić przebieg trasy kanalizacji. Monitoring kanalizacji może być przeprowadzany także wtedy, gdy chcemy określić i poznać pomiary spadku danej kanalizacji. Wiele nowoczesnych urządzeń wizualnych może pomóc w określaniu, a także usuwaniu wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Możliwe są także działania, które umożliwią usunięcie osadów dennych, które mogą narastać, i blokować światło danego tunelu lub rury kanalizacyjnej. Wiele typów zanieczyszczeń stanowią korzenie i innego rodzaju rośliny, które przyrastają w danej kanalizacji, a ich wykryciem zajmują się nowoczesne kamery. Wiele rodzajów nieszczelności oraz wycieków możemy wykryć za pomocą nowoczesnych urządzeń, które są umieszczane w różnych miejscach instalacji kanalizacyjnej. W wielu przypadkach mogą one uchronić przed powstaniem większej awarii.

Monitoring systemów kanalizacyjnych jest przeprowadzany przez ekipy fachowców, które posiadają wysokiej klasy sprzęt, umieszczany zazwyczaj w samochodach. Ekipy mogą zatem udać się w dowolne miejsce, a następnie wpuścić do kanalizacji wysokiej klasy sprzęt, który będzie pracował w każdych warunkach. Uruchomienie monitoringu kanalizacji może zatem być przeprowadzane z każdego poziomu, w którym mamy dojście do kanału czy rury.