Rolnictwo i hodowla

Skuteczne nawożenie zbóż jarych

Ujemny wpływ na wydajność plonów zbóż jarych wynika głównie z niewłaściwej ich uprawy. Najczęściej są one rezultatem nieprawidłowego nawożenia. W przypadku niskoplonowych zbóż jarych rolnicy często z premedytacją redukują zakres nawożenia w celu zminimalizowania kosztów produkcji.

Znaczenie nawożenia zbóż jarych

nawożenie zbóż jarychOprócz tego często zapominają, że podstawą dobrej wydajności nawożenia jest regulacja reakcji gleby i uważają wapnowanie za zbyt kosztowne, aby wprowadzić je do technologii. Warto podkreślić, że pozytywny efekt wapnowania utrzymuje się przez kilka kolejnych lat. Fosfor, na przykład w środowisku kwaśnym, staje się niedostępny dla roślin. Owies jest najmniej wrażliwy na niskie reakcje, podczas gdy jęczmień jary i pszenica jara nie rozwijają się należycie w stanie kwaśnym. Należy podkreślić, że nawożenie zbóż jarych powinno być wykonywane w odpowiedni sposób. Poważnym błędem w nawożeniu zbóż jest stosowanie niezrównoważonych dawek nawozów. Skrajnym tego przykładem jest jednostronne nawożenie azotem. Należy pamiętać, że do nawożenia stosuje się prawo minimalne, które stanowi, że czynnikiem ograniczającym skuteczność nawożenia jest czynnik minimalny. Dlatego na przykład zmniejszenie lub całkowite zaniechanie stosowania fosforu lub potasu na polu, na którym obfitość tych składników jest bardzo niska, z pewnością zmniejszy efektywność stosowania innych składników, zwłaszcza azotu. Należy zauważyć, że większość naszych gleb charakteryzuje się niską lub bardzo niską zawartością fosforu i potasu.

Błąd niewystarczającego zaopatrzenia roślin w te makroelementy jest pogłębiany przez suszę. Obecność łatwo dostępnych związków fosforu w glebie determinuje rozwój systemu korzeniowego. Potas wpływa na produkcję rolną, wpływając na wzrost i rozwój roślin, a także zwiększając odporność na choroby.