Technika i technologia

Odpowiedzialne wykonywanie pomiarów budowlanych

 

Prac wykonywanych na placach budowy jest wiele. Zatrudnia się różnorodnych specjalistów, którzy odpowiedzialni są nie tylko za wykonywanie konstrukcji czy transport potrzebnych przedmiotów i materiałów. Potrzebne są także osoby odpowiedzialne za wykonywanie niezbędnych pomiarów, zarówno przed wykonywaniem prac budowlanych, jak i w trakcie oraz po nich.

Najważniejsze pomiary na budowie

pomiary dla budownictwaZa wykonywanie pomiarów budowlanych w największym stopniu odpowiedzialny jest geodeta. To on potrafi określić cechy charakterystyczne gruntu, najważniejsze punkty na powierzchni oraz zaproponować, co wymaga poprawek, aby pozostałe etapy budowy były przeprowadzone bezproblemowo. Wykonywane przez niego pomiary dla budownictwa możemy podzielić na pomiary sytuacyjne oraz wysokościowe. Te pierwsze określają wzajemne rozmieszczenie względem siebie różnych obiektów na terenie, drugie zaś określają rzeźbę terenu i wzajemne wysokościowe położenie wybranych punktów. Istnieje także podział na pomiary inwentaryzacyjne (niezbędne do tworzenia map i planów), realizacyjne (wytyczające położenie projektowanych obiektów) oraz eksploatacyjne (pozwalające obserwować zmiany położenia i odkształcenia gotowych obiektów). Wszystkie te prace pomiarowe są niezbędne, aby poprawnie określić właściwości terenu oraz wiedzieć, czy wszystkie założenia projektowe są odpowiednie i czy mogą być wykonane na danej powierzchni. Do ich wykonania geodeta lub inny pracownik odpowiedzialny za pomiary, powinien być odpowiednio przygotowany pod względem niezbędnych przyrządów. Obecnie posiadać może także dobre oprogramowanie, które pomoże mu usprawnić pracę i zwiększyć dokładność uzyskanych wartości.

Dokonanie właściwych pomiarów jest istotne dla całego przebiegu budowy budynków lub dróg. Bez tego mogłoby doprowadzić do niechcianych awarii lub wypadków. Praca geodety jest przez to bardzo odpowiedzialna i musi być jak najdokładniej wykonana. Dzięki temu pozostałe etapy mogą przebiec płynnie, bez zbędnych przestoi, a otrzymany efekt może zadowolić wszystkich.