Usługi

Ochrona dużych eventów

Zabezpieczenie imprezy masowej z ogromną publicznością było jednym z najbardziej wymagających zadań, stawianych agencjom ochrony. Sama skala imprezy uniemożliwiała jakiekolwiek konwencjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa, a niewielka ilość ochroniarzy w stosunku do publiczności, wcale nie pomagała.

Ochrona dużej imprezy masowej

Ochrona imprez masowych ŁódźAgencje ochrony musiały więc często zmieniać standardowe metody działania, by móc skutecznie zapewnić bezpieczeństwo na takowych imprezach. Oprócz oczywistego zabezpieczenia terenu z pomocą fizycznych pracowników ochrony, aktywnie monitorujących teren imprezy i publiczność, bardzo często stosowany był system monitoringu mobilnego, montowany tymczasowo na miejscu imprezy. Taki system kontrolowany był przez operatora z głównego pomieszczenia ochrony lub, w przypadku braku takowego, samochodu centralnego, który był również stanowiskiem szefa ochrony na imprezie. Operator spełniał również funkcje dyspozytora, kierując działaniami poszczególnych grup ochroniarzy w razie zdarzenia oraz przekazywał zadania, wyznaczone przez szefa ochrony. Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie wiązało się również z koniecznością uniemożliwienia dostępu do pomieszczeń zastrzeżonych dla publiczności. Mimo wielu metod jakie stosowano, ochrona imprez masowych Łódź polegała głównie na fizycznym monitorowaniu terenu przez pracowników ochrony, gdyż to oni reagowali pierwsi w razie powstania jakiejkolwiek sytuacji niepożądanej.

Zespoły ochrony musiały więc być w ciągłym kontakcie ze sobą tak, by działać sprawnie i szybko w każdym momencie, i reagować na wezwania natychmiast. Dokładny podział zadań był zależny od samego planu ochrony imprezy, jednak większość działała na identycznym układzie zespołów, które w razie potrzeby mogą udzielić pomocy innym, gdy zajdzie taka potrzeba.