Budownictwo i remonty

Niezbędne połączenia budowlane

W chwili podjęcia decyzji o rozpoczęcia budowy nie zawsze posiada się pełną wiedzę, co do przyłączy, które muszą być zrealizowane. Zaniedbanie w którymkolwiek zakresie może opóźnić lub całkowicie uniemożliwić odbiór nieruchomości. Niezależnie od metrażu powstającego budynku mieszkalnego, jedną z kwestii do uregulowania jest podłączenie węzła sanitarnego.

Jakie są koszty wykonania kanalizacji?

wykonanie sieci kanalizacyjnych na ŚląskuDziałka w pobliżu której rozpoczyna się budowę powinna mieć pobliską sieć wodociągową lub kanalizacyjną. Obowiązkiem jest przyłączenie się do niej i odprowadzanie wszelkich nieczystości z budynku. Wykonanie sieci kanalizacyjnych na Śląsku leży po stronie osoby, która buduje dom. Przepisy stanowią jasno, że osoba, która zgłasza chęć przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej, ponosi wszystkie koszty z tym związane. W skład opłat, które należy uiścić wchodzą te dotyczące uzyskania wszystkich pozwoleń, warunków przyłączeń, wykonanie projektu, późniejszych odbiorów, prób technicznych i prac geodezyjnych. Komplet niezbędnych czynności można zlecić każdej miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej. Stawki najczęściej oscylują w granicach 550 zł za pierwszy metr przyłącza oraz około 760 zł za każdy kolejny. Drugą możliwością jest zatrudnienie fachowców na własną rękę. Takie rozwiązanie może być znacznie bardziej korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Specjalistyczne firmy ponoszą koszty budowy niezbędnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Stosowane urządzenia muszą oczywiście umieszczone przez Urząd Gminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do kosztów wlicza się również zakup, instalacja i utrzymanie wodomierza przeznaczonego do instalacji w przyłączu kanalizacyjnym.