Usługi

Milog w usługach transportowych

Stosowanie przepisów o niemieckiej płacy minimalnej dotyczy głównie polskich firm transportowych oraz agencji pracy tymczasowej, które oddelegowują polskich pracowników do pracy na terenie Niemiec. Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech reguluje warunki płacowe dla wszystkich pracowników, którzy wykonują pracę na terytorium Niemiec.

Rozliczanie płacy minimalnej

rozliczanie milogPolskie firmy transportowe są zobligowane do stosowania przepisów o niemieckiej płacy minimalnej w transporcie z i do Niemiec oraz w transporcie tranzytowym. W karcie pracy na terytorium Niemiec uwzględniane są wszystkie składowe czasu pracy pracownika. Jeżeli mamy do czynienia z rozliczeniem czasu pracy kierowcy do czasu jego pracy zalicza się także czas spędzony na rozładunki i załadunki towarów. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia rozliczenia karty pracy, gdyż takowy czas pracy jest czasem pracy pustym, ale jednak wchodzi w czas pracy kierowcy. Rozliczanie Milog jest kontrolowane przez niemiecki urząd celny. Niemieccy celnicy dokonują cyklicznych kontroli rozliczeń w polskich firmach transportowych. Polskie firmy transportowe coraz częściej korzystają z usług firm konsultingowych zajmujących się rozliczaniem Milog. Wiele firm zatrudnia u siebie specjalistów do spraw rozliczeń, jednak i oni potrzebują w pewnych kwestiach wsparcia firm konsultingowych. Współpraca firm transportowych z firmami konsultingowymi po prostu się opłaca przewoźnikom.

Rozliczenia karty pracy związane z Milog są zestawieniami tabelarycznymi. W skład tego zestawienia wchodzi: karta pracy, grafik pracy kierowcy oraz zestawienie kursów walut po których stawki są przeliczane. Cały proces składa się z wielu elementów oraz zmiennych. Istotne jest dokładne przeliczenie wszystkich wartości z karty pracy oraz dokładne przeliczenie na polskie złotówki.