Przemysł i produkcja

Jak zmierzyć wytrzymałość stali?

Chcąc zaprojektować trwałą konstrukcję należy wybrać odpowiedni materiał. Żeby tego dokonać należy najpierw określić jakie siły i ich charakter będą oddziaływały na konstrukcję. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej stali, która będzie posiadała odpowiednie właściwości i wytrzymałość. Ta ostatnia jest związana z szeregiem parametrów, które mogą być określone na podstawie różnych prób i badań.

Jak działa maszyna wytrzymałościowa?

nowoczesne maszyny wytrzymałościoweW tym celu specjalistyczne laboratoria przeprowadzają testy, których zadaniem jest określenie jak dany materiał zachowuje się pod wpływem sił oraz obciążeń o różnym charakterze. Wykorzystuje się do tego nowoczesne maszyny wytrzymałościowe na których przeprowadzić można szereg prób i testów. Do ich obsługi niezbędny jest przeszkolony personel posiadający odpowiednią wiedzę oraz kompetencje. Najczęściej przeprowadzane są próby: rozciągania, zginania, łamania czy udarności. Uzupełnieniem jest próba twardości. Wszystkie te testy dostarczają niezbędnych informacji na temat zachowania się materiału pod wpływem określonych sił. Dzięki temu możliwe jest opisanie stali za pomocą konkretnych parametrów i właściwości. Stanowią one podstawę do obliczeń dla projektantów i konstruktorów odpowiedzialnych za wykonanie bezpiecznej konstrukcji. Badania pozwalają określić wszelkie niezbędne właściwości materiału.

Można je przeprowadzić zarówno w jednostkach prywatnych jak i również laboratoriach akredytowanych. Zarówno jedne jak i drugie są w stanie przeprowadzić szereg testów z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn. Wytrzymałość materiału jest pojęciem szerokim, które zawiera w sobie konieczność przeprowadzenia szeregu testów i prób. W zależności od docelowego zastosowania na konstrukcję mogą bowiem działać różne siły zarówno statyczne jak i dynamiczne.