Sport i rekreacja

Dokładność pomiaru czasu na zawodach

Kiedy organizujemy zawody sportowe, których konkurencyjność będzie opierała się na pomiarze czasu, musimy pamiętać o kilku kwestiach, które pozwolą na uczciwą i pełną konkurencyjność owych zawodów. Jedną z najważniejszych z nich będzie zapewnienie równych szans wszystkim zawodnikom, oznacza to przygotowanie zawodów w taki sposób, by każdy zawodnik miał takie same możliwości i ograniczenia.

Pomiar czasu w biegu na czas

pomiary czasu na zawodachJedną z dziedzin sportowych, które prawdopodobnie w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl, kiedy myślimy o zawodach, gdzie mierzony jest czas, jest bieg na czas. Jest to konkurencja, w której jednocześnie startuje jakaś określona liczba zawodników, której określonych okolicznościach jesteśmy zapewnić jednakowe warunki do startu, pokonania trasy i zakończenia jej na mecie. Poza odpowiednim przygotowaniem miejsca startowego i toru, powinniśmy wyposażyć się w urządzenie, które umożliwi nam pomiary czasu na zawodach, by były one dokładne i wiarygodne. Urządzenia tego typu powinny więc charakteryzować się dobrą jakością i pozytywnymi wynikami wszelkiego typu testów. Dodatkowo, urządzenie to powinno mieć możliwość zapamiętywania kilku czasów, które zostają zapisane kolejno, nawet w niewielkich odstępach czasu. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że zawodnicy mogą przekraczać linię mety z różnicą pomiędzy sobą zaledwie kilku setnych sekundy. My zaś musimy być w stanie podać dokładny czas, z którym linię mety przekroczył kolejny zawodnik.

Urządzenia do pomiaru czasów nazywane są stoperami i charakteryzują się różnym stopniem profesjonalizmu. Jest on wyznaczany przede wszystkim przez różnego typu funkcje dodatkowe, które umożliwiają mierzenie większej ilości czasów. Jeśli organizujemy oficjalne zawody sportowe, powinniśmy zadbać o to, by sędzia posiadał odpowiedni stoper.